Lokmanya Tilak Higher Secondary School, Ujjain

Affiliation Number 1030490

Managing Committee

S. No. Name Designation Address Mobile No.
1. Shri Kishore Ramchandra Khandelwal President 161, Alakhdham Nagar, Ujjain 94253-80563
2. Shri Dr. Umesh Yashwantrao Pendharkar Vice President C 42/26, Rishinagar Extension, Ujjain 94259-16597
3. Shri Vishwanath Prabhakar Soman Secretary 190. Sethi Nagar Ujjain 94259-17870
4. Shri Aditya Mukund Namjoshi Treasury 271, Mahashweta Nagar, Ujjain 98260-73690
5. Shri Bharatlal Shivanarayan Vyas Member 12/8, AlakhNanda Nagar, Ujjain 9425917171
6. Shri Charanjeet Singh Kalra Member 1, Guru Nanak Market, Freeganj Ujjain 9630079099
7. Shri Aditya Krishna Shastri  Member B-16/7, Mahananda Nagar, Ujjain 9930880255
8. Shri Varun Gupta  Member 51, Bhakta Nagar Ujjain 7987251847
9. Dr. Harish M.L.Vyas Member 96, Vyas Nagar Ujjain

9826182041

10. Dr.Sujeet Kumar Jethaliya Member C-295, Vivekanand Colony, Ujjain 9425093508
11. Shri Prakash Rameshchandra Patidar Member Vikrampur (Maulana), Teh. Badnagar,Dist. Ujjain  9827078882